Александър Керемян
Кандидат за общински
съветник

Визия

визията на варна

За да бъде Варна европейски град за хората, тя трябва да е:

 • ЦВЕТНА – да има повече дървета и цветни лехи покрай улиците, тротоарите и междублоковите пространства!
 • ЧИСТА – да има достатъчно кошчета за отпадъци и контейнери за смет във всички райони на града, които да се поддържат интензивно; да се почистват зелените площи и Морската градина; да се насърчава екологичното придвижване, като се създадат подходящи условия за гражданите и се обнови целият автопарк на градския транспорт.
 • СПОКОЙНА – да се разшири обхватът на градската система за видеонаблюдение, да има по-осезаемо присъствие на органите на реда, да има по-активно участие на гражданите при констатирането на нередности – да се създаде общинска система (сайт, мобилно приложение) за изпращане на снимки и видеоматериали.
 • АКТИВНА – да се привличат повече инвестиции в града, които да осигуряват работа и реализация на хората от всички възрасти; да се разработи по-качествен туристически продукт и позитивна реклама; да се създадат места за провеждане на международни форуми, изложби, концерти и спортни събития; да се насърчава благотворителността чрез системно определяне на каузи и организиране на доброволчески инициативи.

Нека не отлагаме повече промяната! Нека се обединим и работим заедно за нашата Варна – Европейски град за хората!

Основен стремеж в световен мащаб е постигането на екологично равновесие. Животът и здравето ни трябва да са на първо място, за това трябва заедно да работим за изграждането на силното ни екологично съзнание! Колкото по-осведомени са хората, толкова повече ще спазват екологичните норми. Не е достатъчно просто да кажем, че електрическите автобуси са по-добри от другите. Трябва да е ясно колко парникови емисии отделят старите машини, как се отразява това на въздуха, който дишаме и колко по-чист ще стане той, ако целият градски транспорт е електрически. Трябва полезността на всяко нещо да е осъзната!

Други действия за превръщането на Варна в европейски град на хората:

 1. Усвояване на възможно повече площи и превръщането им в зелени зони за отдих, създаване на повече точки за достъп до морето, облагородяване на крайбрежните участъци и обособяване на места за почивка, разходки и спорт на открито, създаването на изкуствени езера, водни огледала, алпинеуми из целия град. Да се обследва възможността за създаването на „Зелени покриви и зелени стени“ – какъв потенциал имат сградите във Варна (жилищни и обществени) за обособяването на градини по покриви, общи тераси, английски дворове, стени, върху наземната част на подземни паркинги и т.н. Да се разработи схема за финансиране и задължения за поддържането им.

  • Ясно разписани правила за управление на общинската зелена система. Да се планира „зелена“ визия за всеки район на Варна като се определят видовете растения (цветя, храсти, дървета), които да се използват. За целта може да се създаде общински разсадник, в който да се поддържат всички тези растения, което ще улеснява както самата Община, така и гражданите и инвеститорите. Самият разсадник ще служи и като своеобразна ботаническа градина, която да посещават варненските деца и учениците. Средствата, които ще генерира пък могат да бъдат инвестирани в залесяването на общинските терени, за поддържането им, както и за програмата „Зелени покриви и зелени стени“. Това ще създаде един отличителен, емблематичен облик на Варна като европейски град за хората!
  • Облагородяване и поддръжка на парковете и Морската градина – най-големият крайморски парк на Балканите! Трябва да има повече грижа за всички алеи и крайбрежни зони, не само за централните.
  • Въвеждане на изцяло електрифициран градски транспорт, удължаване на велоалеите като се направи връзка с курортните комплекси „Св.Св.Константин и Елена“ и „Златни пясъци“, с Аладжа манастир и „Кабакум“, с Морска гара, кв.“Аспарухово“ и Летището.
  • Създаване на широкообхватна безплатна услуга за велосипеди под наем и на системата за споделяне на електрически автомобили „Spark“ по европейски пример, която вече се прилага в София и Пловдив.
  • Да се усвоят възможностите за придвижване, които ни предоставя Черно море! Както в Истанбул фериботите са част от обществения транспорт, така и във Варна може да се въведе „морско метро“, което да свързва курортните комплекси и кв.“Аспарухово“ с централната градска част – Морска гара. Нейната територия е подходяща и за обособяването на зони за велосипеди, тротинетки и електроавтомобили под наем, с което да затвори цикълът за бързо, удобно и екологично придвижване. Освен това, ще се облекчат уличният трафик, зоните за паркиране и паркингите.
 2. Друг важен аспект от превръщането на Варна в европейски град за хората е възпитанието и образованието на децата ни – нашето бъдеще!

  • Трябва да се ускорят процесите по изграждане на нови училища, корпуси, детски градини и занимални за учениците от 1-ви до 4-ти клас – безспорно! Но трябва да се помисли и за експертния и помощен персонал, необходим за тяхното функциониране. В случай на необходимост, Общината трябва да е готова с план за подготовка на такива кадри, като например обезпечава обучението им в замяна на задължение за реализация във варненските учебни заведения за определен период от време. Да се активират атрактивни програми за специализация на служители, повишаване на квалификациите им, провеждане на безплатни обучения.
  • Съвременното образование изисква създаване на стратегически алианси между бизнеса и професионалните училища и паралелки. Необходимо е общинско помещение за изграждане на съвременен център за професионална ориентация на средношколците и финансиране на дейността му по европейските програми за развитие на човешките ресурси.
  • Мотивиращи стипендии за отличници и даровити деца - първенци на олимпиади, международни конкурси и състезания, за продължаване на образованието им във ВУЗ по техен избор. Могат да се въведат различни инструменти, в това число и Община Варна да заплаща (напълно или частично) годишните учебни такси в съответния университет.
  • Да се създаде ясна методология за връзката между студентите и бизнеса, да се организират срещи и дискусии, да се представя дейността на съответната фирма, механизмът на работа и преминаването на работния ден, отговорности и тънкости на работата и т.н. От своя страна, Общината да насърчава тези взаимовръзки като дава определени преференции на фирмите, защото мотивирането на нашите експерти да се реализират във Варна като европейски град за хората е от полза за всички.
  • Да се спомогне дейността на арменското училище в града ни. (Първата сграда е построена преди църквата – през 1841 г., през 1865 е съборено и е построено ново на негово място, през 1896 г изгаря в пожар и през 1897/1898г се изгражда отново) Арменската общност във Варна надхвърля 2200 души, а семействата от смесен произход са много повече. И като всяка по-малка общност, ние ревностно съхраняваме традициите си, а благотворителността е една от най-силните ни черти. Децата, на които поне единият родител е арменец, имат нужда от място, на което да изучават историята на етноса, да опознават обичаите и ценностите, да учат арменски и да срещат съмишленици. Трябва да се спомогне обновяването на сградния фонд, да се разкрие дарителска сметка за набавяне на учебни помагала, да се инициират повече кампании и събития за развитието на обществото ни и на Варна – Европейски град за хората!